DAROVÁNÍ KRVE

Daruj krev, zachraň život. Každý semestr pořádáme ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí darování krve přímo na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Se současným trendem ubývání dárců se snažíme dát studentům prostor k darování krve na domovské půdě školy s výhledem jejich dlouhodobého zapojení do této dobročinné aktivity.