KONFERENCE

Každoročně v letním semestru pořádáme konferenci zabývající se aktuální HR tématikou, které se účastní speakeři z celé republiky.  Konference nabízí možnost setkání přednášejících, tedy odborníků z praxe, studentů i široké veřejnosti ke sdílení cenných informací z praxe a vytváří příjemné prostředí k navazování kontaktů. Poslední konaná konference byla na téma Be Happy: Spokojenost v práci jako klíč k úspěchu a dotýkala se work-life balance, energy managementu a dalších oblastí. Více informací ohledně posledního ročníku konference se dozvíte po rozkliknutí tlačítka.